Product Quality Standards

มาตรฐานการรับรองของสินค้า (Certification) เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอินทรีย์ Organic อยู่มากมายหลากหลายองค์กร ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ PRiSTAN ได้รับมาตรฐานการรับรองของสินค้าดังนี้

1. USDA Organic 

คือ ตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา โดยอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของหน่วยงาน National Organic Program (NOP) ซึ่งเป็นส่วนนึงของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( U.S. Department of Agriculture) มาตรฐานของ USDA Organic เริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบจะต้องปลอดจากสารเคมี อย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ จะนำมาเพื่อผลิตสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองถึงความเป็น “เกษตรอินทรีย์” (ORGANIC)

2. ECOCERT 

ตรารับรองผลิตภัณฑ์ หรือตรารับรองสารธรรมชาติออร์แกนิกที่ออกโดยสถาบัน ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของตรารับรองมาตรฐานการใส่ใจธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ECOCERT นั้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก เริ่มตั้งแต่ การเพาะปลูก กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และจะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน ECOCERT นั้นจะต้องมีถิ่นกำเนิดมาจากธรรมชาติและต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิคเท่านั้น

3. ผ่านการรับรององค์การอาหารและยา 

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drugs Administration สังกัดกระทรวงสาธรณสุของค์กรณ์ที่จะให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้ชื่อย่อที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในการรับรอง นั่นก็คือ อย.

โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงอาหาร โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่น่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีการปนเปื้นสารอันตรายต่างๆ

4. ผสมสารสกัดจากอัญมณีบริสุทธิ์ Jewelry Extract 

5. Botanic Essential Oil สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ สกัดจากดอกไม้ 100% 

6. Natural Origin 85% ส่วนผสมจากธรรมชาติ 85%

เพื่อให้ลูกค้า PRiSTAN มั่นใจได้ยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากน้ำหอม ไม่แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์ ใช้กระบวนการพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง และกระดาษปลอดคลอรีน สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และทั้งหมดเป็นกระบวนการ Cruelty-Free ซึ่งจะไม่มีการทดลองกับสัตว์

ลูกค้า PRiSTAN สามารถเชื่อมั่นได้เลยค่ะ ว่าเราสินค้าคัดสรรค์คุณภาพอย่างดีที่สุด มีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เราใส่ใจและห่วงใยสิ่งแวดล้อม ทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอม ที่จะช่วยคลายความกังวลของจิตใจ และไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ PRiSTAN อย่างสบายใจได้เลยค่ะ