Aromachology คืออะไร?

อโรมาโคโลจี คือ ศาสตร์ว่าด้วยอิทธิพลที่กลิ่นมีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (Aromachology)     

Aromachology

คำนี้อ่านว่า อะ-โร-มา-โค-โล-จี คือการรวมตัวกันของคำว่า Aroma + Physio Psychology

คำว่า Aroma าจากคำว่า Aromatherapy คือศาสตร์การบำบัดด้วยกลิ่นหรือสุคนธบำบัด

ส่วนคำว่า Chology มาจากคำว่า Psychology คือจิตวิทยา หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ

เมื่อนำมารวมแล้ว อโรมาโคโลจี (Aromatherapy) จึงหมายความถึงศาสตร์ของการบำบัดจิตใจด้วยกลิ่นหอมจากน้ํามันหอมระเหย

ปัจจุบันมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงผลของน้ํามันหอมระเหยต่อระบบประสาทส่วนกลางค่อนข้างมาก ในปี 1982 มีการบัญญัติศัพท์คําว่า Aromachology โดย Sense of Smell Institute (SSI) ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับผลทางจิตวิทยาที่เกิดจากการรับรู้กลิ่นของน้ํามันหอมระเหย เช่น ผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม การออกฤทธิ์ของสุคนธบําบัดต่อระบบประสาทส่วนกลางเป็นผลโดยรวมของการเชื่อมโยงระหว่างผลทางเภสัชวิทยาและผลทางจิตวิทยา 

Shower Gel Organic
Aromachology

โดยทั่วไปเรามักนิยมใช้น้ํามันหอมระเหยโดยวิธีการสูดดม โมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจะจับกับปลายประสาทรับกลิ่น ซึ่งจะส่งกระแสประสาทไปสู่สมองและกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะแสดงฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่าวิธีการรับประทาน

น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตได้อย่างรวดเร็ว จากการทาลงที่ผิวและนวดวนสามารถซึมเข้าในกระแสเลือด ภายในเวลาเพียง 5 นาที

โดยสรุป Aromachology นับเป็นศาสตร์แห่งการบำบัด โดยการใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ เพื่อปรับสมดุลของจิตใจ ทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย หรือกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดและความกังวล บรรเทาโรคซึมเศร้า และอาการป่วยทางจิตต่างๆ ช่วยทำให้มีพลัง รู้สึกสดชื่น เป็นการบำบัดทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

คุณประโยชน์ของศาสตร์ Aromachology การออกฤทธิ์โดยรวมของน้ํามันหอมระเหย

ชนิดหนึ่ง ๆ จะเกิดจากผลรวมของทั้งกลไกทางเภสัชวิทยาและกลไกทางจิตวิทยา

การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

        1.ต้านเชื้อจุลินทรีย์

        2.บรรเทาอาการปวดและอักเสบ

        3.ระบบทางเดินอาหาร เช่น ขับลม กระตุ้นการย่อยอาหาร แก้ปวดเกร็งในท้อง

        4.ระบบทางเดินหายใจ เช่น ขับเสมหะ ละลายเสมหะ ช่วยลดการคั่งของมูกเมือก

การออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง

สุคนธบําบัดมีผลต่ออารมณ์ การรับรู้ การทํางานของร่างกาย และพฤติกรรม สามารถคลายความเครียดได้ในระยะสั้นๆ มีประสิทธิผลชัดเจนทั้งคลายความวิตกกังวลและแก้ซึมเศร้า สามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาภาวะ

PRiSTAN ใส่ใจและคัดสรรส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรา ที่มุ่งเน้นส่วนผสมที่มีคุณภาพต่างๆจากธรรมชาติ ผ่านการรับรองปลอดภัยเพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์สู่ผิวให้เนียนนุ่ม น่าสัมผัสปลอดภัย

รวมไปถึงคุณสมบัติในการให้กลิ่นที่ช่วยในเรื่องของศาสตร์บำบัด (Aromachology) ในแต่ละช่วงจากน้ำมันหอมระเหยที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของตัวรับกลิ่นภายในจมูกและสมองส่วนลิมบิก (Limbic) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ช่วยเพิ่มความรู้สึกอารมณ์ที่ดีต่างๆตามมาช่วยให้เรารู้สึกร่าเริงแจ่มใส กระตือรือร้น ปลอดโปร่ง มีชีวิตชีวา ด้วยสรรพคุณทางการบำบัดของกลิ่นหอม สุคนธบำบัด ตามแต่ละสูตรของ PRiSTAN ที่สามารถเลือกใช้ได้ ตาม life styleในแบบฉบับพิเศษสำหรับคุณ

นอกจากนี้ PRiSTAN ยังได้นำส่วนผสมที่มีคุณค่าให้แก่ผิวจากพลังธรรมชาติที่อยู่บนดินจนถึงใต้น้ำทะเลลึก Jewelry Extract เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงสู่ผิวและจิตใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในทุกๆวัน

Divine Lotus Shower Gel
INSPIRE LAVENDER SHOWER GEL